Coppha Cột Tròn

MSSP : Coppha Cột Tròn
Mô tả : Coppha cột tròn hay coffa thép tròn cũng được sản xuất theo tiêu chuẩn chung của ngành xây dựng

Liên hệ...

Thông tin chi tiết

COpphA THÉP CỘT TRÒN

Coppha cột tròn hay coffa thép tròn cũng được sản xuất theo tiêu chuẩn chung của ngành xây dựng với các thông số kỹ thuật như mặt tole dày 2mm trở lên, khung xương dùng V4 dày 4mm, thanh giằng dùng V5 dày 4mm và sử dụng Bulong để khóa chặt.

Các sản phẩm xuất xưởng đều có kiểm định của các đơn vị kiểm định độc lập để bảo đảm tính khách quan và an toàn cho các công trình sử dụng coppha cột tròn hay coffa thép tròn.